Bogusława Kowacka

Boguslawa Kowacka mtg neuro

 Bogusława Kowacka – Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na podstawie rozprawy doktorskiej: „Wpływ roślinnych polifenoli i ich metabolitów na proces uszkodzenia DNA przez reaktywne formy tlenu” wygłoszonej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2008).

Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1995) i studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej na kierunku Aparatura i Sprzęt Medyczny.

Specjalista rehabilitacji ruchowej I° (2003) i specjalista fizjoterapii II° (2008). W latach 1993–2005 pracownik Zakładu Rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PLMA w Łodzi. W latach 1996-2008 nauczyciel przedmiotów masażu i pracowni kinezyterapii w Policealnej Szkole Medycznej Nr 2 w Łodzi

W latach 1998-2011 wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych z: masażu, diagnostyki fizjoterapeutycznej, gimnastyki korekcyjnej, podstaw i pracowni kinezyterapii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i w Koninie oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu.

W 2005 roku zastępca kierownika Centrum Rehabilitacji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Konwencie Bonifratrów w Łodzi. W latach 2005-2008 prowadzi kursy masażu w Centrum Rehabilitacji Intermediucus w Łodzi.

W latach 2006-2008 współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskich Konferencji Naukowo Metodycznej dla nauczycieli przedmiotu masaż w Policealnej Szkole Medycznej nr 2 w Łodzi, wygłaszając referaty, pt.: Wpływ metodyki sprężystego odkształcania tkanek na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi (2006), Anatomia narządu ruchu – podstawa metodyki nauczania masażu centryfugalnego (2007), Masaż sportowy z zabiegami fizjoterapii jako składowe odnowy biologicznej (2008), a w latach 2010 – 2015 współorganizator i czynny uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno – Naukowo – Przedmiotowej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wygłaszając referaty, pt.: Masaż w zespołach bólowych dolnego odcinka L-S
i więzadeł miednicy. (2010), Badanie palpacyjne przyczepów mięśniowych podstawą badania w zespołach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa (2011), Masaż tkanek głębokich. Elementy masażu głębokiego w urazach stawu skokowego (2012), Normalizacja taśm mięśniowo-powięziowych w zespole cieśni nadgarstka (2013), Masaż w zaburzeniach równowagi mięśniowo-powięziowej wynikających z wad postawy (2014), Ból mięśniowo- powięziowy – badanie i sprężyste odkształcanie tkanek (2015).

 

Odbyte kursy i szkolenia:

WSHE Styczeń 2005

Polski Uniwersytet Wirtualny ; Kurs dla prowadzących zajęcia na platformie zdalnego nauczania

 

Łódź, Centrum rehabilitacji Intermedicus Certyfikat PTF 27.10. 2005 Kurs metodyki wykonywania zabiegów fizykalnych
Akademia Medyczna w Lublinie 29.05- 2.06.2006

Kurs specjalizacyjny

„ Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji.”

 

Radom, Ministerstwo Edukacji i Nauki 1.03 2006 Warsztaty dla Autorów Prac: Opracowanie modułowych programów nauczania i pakietów edukacyjnych dla Kształcenia Zawodowego.
Akademia Medyczna w Warszawie

20 -21.06.2006

 

Kurs specjalizacyjny

„ Zakażenia HIV i choroba AIDS”

 

Akademia Medyczna w Warszawie

21 – 23.09.2006

 

Kurs specjalizacyjny

„Promocja zdrowia”

 

Warszawie, Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej

21.11.2006

 

Kurs specjalizacyjny

„Fizjoterapia u dzieci ryzyka”

 

Gliwice,  Technomex 27-28 .01. 2006 Seminarium Szkoleniowe: Nowoczesne koncepcje stabilizacji kończyn.
Łódź, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 19.04.2006 Warsztaty metodyczne: Organizacja praktycznego etapu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie opracowywania projektu realizacji zadań dla wybranego zawodu.
Akademia Medyczna w Warszawie

04- 06.06.2007

 

Kurs specjalizacyjny

„Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn górnych, dolnych i tułowia”

 

Łódź,  Certyfikat PTF,  Centrum rehabilitacji Intermedicu,

14.10.2007

 

Kurs specjalizacyjny

„Podstawy PNF”

 

Warszawa, Certyfikat PTF Od 09. 2006 – 9.12.2007
Kurs uzupełniający

Neuromobilizacje w terapii manualnej, wg koncepcji Butlera

Neuromobilizacja wg koncepcji Butlera

Warszawa, Instytut Kardiologii 5.11.2007 – 9.11. 2007 Kurs specjalizacyjny: Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia.
Łódź, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii 18.10.2007 Kurs z zakresu chiroplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa HLVA
Łódź, Centrum rehabilitacji Intermedicus 29.09.2007 Kurs: Polityka społeczna i zdrowie publiczne.
Łódź, Centrum rehabilitacji Intermedicus 26.06.2007 Kurs z zakresu prawa medycznego.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 22-24.03.2007 Kurs : Zniekształcenia statyczne ciała dzieci i młodzieży.
Łódź,  Wyższa Szkoła Informatyki, Technomex 06 -07 .11. 2008 Kurs: Ocena i terapia bólów kręgosłupa.
Biłgoraj, Reha –complex, Świętokrzyskie Centrum Onkologii 20-22.11.2009 Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresjoterapii.
Warszawa, K-Activ Association 24-25.08.2009 Advanced course Kinesiology Taping
Warszawa, OFC Terapia Manualna 29.01 -06.06.2010 Anatomy Trains: Manual Therapy Extended
Warszawa, TB Polska 28-29.08.2010 Terapeutyczny Nordic Walking dla instruktorów.
Warszawa, Thera-band Academy styczeń –listopad 2010 Nowoczesne metody fizjoterapii  w praktyce.
Łódź, Rehalab Academy

20-21.11.2010

12-13.02.2011

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego

 

Warszawa, Neurodynamic Solutions

04-05.06.2011 Kurs Neurodynamiki klinicznej. The Upper quater on clinical neurodynamics.

 

Warszawa, Neurodynamic Solutions

29-30.10.2011 Kurs Neurodynamiki klinicznej. The Lower  quater on clinical neurodynamics.
Ciechocinek, Kinesis 10-12.03.2012 Kurs Tomas Myers’ Facial Release for Structural Balance Series: The Spine
Poznań, Baraka Piotr Szałański 01.-5.10.2012 Kurs : Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
Ciechocinek, Kinesis 24-25.11.2013 Kurs Neck, Jaw, Cranium: Advanced Soft Tissue Approaches
Poznań, WSEiT, Carol J Manheim 23-26.10.2014 Kurs: Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
Łódź, Diers Biomedical Solution 7.04 i 7.07 2015 Kurs DIERS formetric III, 4D montion, pedoscan
Łódź, Reha – Manus 1-3.04.2016 Kurs intensywny: Balance Taping Therapy
Pabianice, Art. Rigs 30.01-2.02.2017 Balansowanie Miednicy

Autor publikacji naukowych:

 • Rehabilitacja w praktyce, 2017/6, ISSN 1895-4161/ MNiSW 6 pkt/Index Copernicus 50,99 pkt. „Ocena wybranych parametrów biomechanicznych stopy u piłkarzy nożnych po masażu tkanek głębokich mięśnia trójgłowego łydki”. Bogusława Kowacka, Rafał Uryzaj, Anna Kuklińska, Paweł Pyka
 • Styl życia i zachowania prozdrowotne – wybrane konteksty, 2011, Wyd. AH-E w Łodzi pod red. Marioli Świderskiej, ISBN 978-83-7405-533-8 „Fakty i mity na temat masażu ”str 155-174. Bogusława Kowacka, Barbara Daniszewska
 • „Sport osób niepełnosprawnych jako forma terapii i rehabilitacji” s 337-348. Barbara Daniszewska, Bogusława Kowacka, Rehabilitacja w praktyce,  2010, styczeń –marzec. ISSN- 1895 -41461
 • „Tensegralne podstawy masażu klatki piersiowej. Masaż według modelu Lotorp”. Borys Paculda, Bogusława Kowacka, Janne Karlsson. Rehabilitacja w praktyce,  2008, 2 kwiecień –maj. ISSN- 1895 -4146
 • „Tajemnica dotyku”. Bogusława Kowacka, Elżbieta Ciejka. Fizjoterapia,  2007,  15 (2): 22– 26. ISSN-1230-8323
 • „Mechanizmy oddziaływania zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości na układy biologiczne.” Elzbieta  Ciejka,  Anna  Gorąca, Bogusława  Kowacka,  Beata Skibska. Balneologia Polska 2006 (2):82-85, (Index Copernicus)  ISSN 0005-4402
 • „Charakterystyka własności fizycznych pola  magnetycznego niskiej częstotliwości w biologicznym   oddziaływaniu na organizmy żywe. Elżbieta Ciejka,  Bogusława Kowacka, Folia  Medica  Lodziensia,  2006, 33 (1/2): 71- 86. ISSN 0071 –6731
 • „Ocena zmian odczucia bólu i reaktywności skóry wywołane zabiegiem fonoforezy z użyciem żelu Deep Relief.” Elzbieta  Ciejka,  Bogusława  Kowacka,  Anna  Gorąca, Folia Medica Lodzenia, 2006,33,1-2:61-70
 • „Oddziaływanie pól magnetycznych o zmiennej częstotliwości na ciśnienie tętnicze krwi”. Elżbieta Ciejka, Anna Gorąca, Bogusława Kowacka, Beata Skibska. Balneologia  Polska,  2006,  XLVIII(2): 82-85
 • „Charakterystyka  własności  fizycznych  pola  magnetycznego  niskiej  częstotliwości  w  biologicznym  oddziaływaniu  na  organizmy  żywe. „Elżbieta  Ciejka,  Anna  Gorąca,  Bogusława  Kowacka,  Beata  Skibska. Folia  Medica  Lodziensia,  2005, 32 (2): 145 – 155. ISSN 0071 –6731
 • „The  influence  of  magnetotherapy  on  blood  pressure  in  humans.” Elzbieta  Ciejka,  Bogusława  Kowacka,  Anna  Gorąca, Beata Skibska
 • Folia  Medica  Lodziensia,  2005, 32 (2):  107 – 115. ISSN 0071 –6731 „Tensegracja  jako  podstawa  współczesnej  teorii  masażu. Bogusława  Kowacka,  Elżbieta  Ciejka,  Anna  Gorąca. Fizjoterapia, 2004, 4 (12): 12 – 18. ISSN-1230-8323
 • „Oddziaływanie  pola   magnetycznego  niskiej  częstotliwości  stosowanego  w  magnetoterapii  na  wybrane  parametry  układu  krzepnięcia  krwi  zwierząt  doświadczalnych”. Elżbieta  Ciejka,  Bogusława  Kowacka. Fizjoterapia, 2003 11(1): 5 – 12. ISSN-1230-8323
 • „Analiza  oddziaływania  wolnozmiennego  pola magnetycznego  małej  częstotliwości  na  wartość  ciśnienia  tętniczego  krwi”. Elżbieta  Ciejka,  Bogusława  Kowacka, Damian Obidowski