Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Miejsce: Poznań
Termin:14-16 czerwca 2024 r.
Prowadzący: fizjoterapeuta Paweł Szeklicki
Czas trwania: 24h dydaktyczne
Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl

❗Zapytaj o możliwość pozyskania dofinansowania KFS/BUR.

1 200,00 

7 w magazynie

Terapia punktów spustowych jest jedną z podstawowych narzędzi terapii manualnej wykorzystywanej  zarówno przez fizjoterapeutów jak i masażystów. Doskonale uzupełnia warsztat pracy, którego możliwości zwiększają efektywność pracy z pacjentem w różnym formacie dolegliwości. W pryzmacie badań terapia punktami spustowymi znacznie przyspiesza proces rekonwalescencji co w rezultacie zmniejsza napięcie mięśniowe, redukcje chronicznego bólu oraz przekłada się na zwiększenie zakresu ruchomości w zaburzonym stawie. Szkolenie z Terapii Punktów Spustowych gwarantuje Państwu teoretyczną i praktyczną wiedzę w systemie weekendowym

Szkolenie prowadzone jest z naciskiem na praktykę! Uczestnicy podczas ćwiczą techniki nawzajem na sobie zawsze pod okiem instruktora !

Celem kształcenia jest uzyskanie lub zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji uczestników w zakresie podstaw zaburzeń mięśniowo-powięziowych związanych z występowaniem punktów spustowych. Dodatkowym atrybutem jest wykorzystanie dodatkowych wybranych technik wspomagających terapie. Uczestnik uzyskuje umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy dotyczącej lokalizacji i terapii dysfunkcji układu ruchu związanych z występowaniem punktów spustowych.

Zajęcia teoretyczne :

 • Punkty spustowe – definicja
 • Podstawy fizjologiczne punktów spustowych
 • Czynniki sprzyjające powstawaniu punktów spustowych
 • Przeciwwskazania do terapii
 • Sposoby lokalizacji i palpacji punktów spustowych
 • Metody – techniki terapeutyczne wspomagające prace na punktach spustowych
 • Elementy terapii zimnem

 Zajęcia praktyczne:

 • Badanie objawów klinicznych – ocena wzrokowa pacjenta
 • Zasady palpacji punktów spustowych
 • Zastosowanie wybranych technik terapeutycznych – ucisk ischemiczny, rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, PIR i inne.
 • Opracowanie poszczególnych partii ciała oraz najczęściej spotykanych dolegliwości bólowych – ból w okolicach obręczy barkowej, głowy, stawu łokciowego, nadgarstka, pleców (odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy), obręczy biodrowej, stawu kolanowego, skokowego oraz stopy.
 • Autoterapia

Szkolenie jest prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Część teoretyczna będzie przeprowadzona w formie wykładu i prezentacji multimedialnej. Część praktyczna będzie obejmowała ćwiczenia w lokalizacji, palpacji i terapii wybranych punktów spustowych różnymi metodami. Wykłady i zajęcia praktyczne są prowadzone przez jednego wykładowcę na podstawie własnego, autorskiego programu.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia z manualnej terapii punktów spustowych.

Nasze szkolenia skierowane są do osób już praktykujących lub kształcących się na kierunkach związanych z masażem lub fizjoterapią. Nie prowadzimy szkoleń dla osób nie związanych z masażem!

Artykuł - jak powstają punkty spustowe