Rehabilitacja i fizjoterapia ortopedyczna | Poznań | Marzec

Rehabilitacja i fizjoterapia ortopedyczna – Poznań
Czas trwania: 64 h dydaktyczne
Moduł 1:
22-24 marca 2024 r.
Moduł 2:
12-14 kwietnia 2024 r.
Koszt
: 2300 zł
Instruktor:
mgr Marcin Jeruzalski.
Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl
Szkolenie skierowane do: fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy, terapeutów manualnych i studentów tych kierunków.

2 300,00 

11 w magazynie

Rehabilitacja i fizjoterapia ortopedyczna

Szkolenie rehabilitacja i fizjoterapia ortopedyczna to kompleksowe podejście do problemów ortopedycznych podejmując postępowanie i rehabilitację po zabiegach ortopedycznych i w dolegliwościach ortopedycznych. Szkolenie ma zapewnić wielopoziomowe spojrzenie na proces rehabilitacji i fizjoterapii, obejmując w nim zarówno szeroko rozumianą terapię strukturalną i manualną oraz ćwiczenia ruchowe niezbędne dla przywrócenia pacjentowi sprawności ruchowej i funkcjonalnej.

Na tym szkoleniu nauczysz się

 • Specyfiki problemów ortopedycznych po urazach, interwencjach chirurgicznych, operacjach, rekonstrukcjach.
 • Samodzielnie diagnozować pacjentów z urazami i problemami ortopedycznymi.
 • Rozpoznania oczekiwań pacjenta, jego problemów związanych z dolegliwościami ortopedycznymi, prowadzenia wywiadu środowiskowego,
 • Różnicować problem pod katem konieczności konsultacji z lekarzem ortopedą lub innym specjalistą.
 • Planować proces indywidualnej kompleksowej fizjoterapii pacjenta ortopedycznego.
 • Programować rehabilitację ruchową pacjenta w kolejnych etapach usprawniania.
 • Prowadzić terapię z pacjentem w stanie ostrym i optymalizować stan zapalny związany ze stanem ostrym.
 • Prowadzić terapię z pacjentem w stanie podostrym i przewlekłym.
 • Stosować techniki mobilizacji, neuromobilizacji, terapii tkanek miękkich oraz technik manulnych i dobierać je pod katem stanu pacjenta oraz etapu usprawniania.
 • Programować autoterapię i zestawów ćwiczeń dla pacjenta jako części kompleksowej fizjoterapii i zapewnienie ciągłości usprawniania także po wizycie w gabinecie terapeuty.


Program szkolenia

Moduł 1

Dzień 1

Zagadnienia teoretyczne: 

 • Czym dla naszego organizmu jest ingerencja operacyjna.
 • Patogeneza uszkodzeń - tkanki miękkie i kości.
 • Procesy gojenia się tkanek miękkich i kości po zabiegach operacyjnych.
 • Kończyna górna - wprowadzenie do technik manualnych i ćwiczeń po zabiegach operacyjnych w rejonie KG.

Część praktyczna

Diagnostyka kończyny górnej. Testy kliniczne, funkcjonalne, badanie. Akromioplastyka - uwolnienie i usunięcie zrostów w przestrzeni podbarkowej.

 • Mobilizacja stawów łopatki i barku.
 • Bezpośrednie rozluźnianie więzadłowo-stawowe stawów obojczyka.
 • Bezpośrednie rozluźnienie mięśniowo-powięziowe mięsnia obłego mniejszego.
 • Bezpośrednie rozluźnianie więzadłowo-stawowe w terapii kości ramiennej.

  Rekonstrukcja przedniej części torebki stawowej – sposób prowadzenia terapii.

 • Mobilizacja stawu ramienno-łopatkowego.
 • Mobilizacja stawu żebrowo-łopatkowego.
 • Tkanki miękkie praca na przedniej stronie barku.
 • Mobilizowanie kręgosłupa do wyprostu w przejściu szyjno-piersiowym.

  Zespół stożka rotatorów - fizjoterapia ukierunkowana na wieloczynnikowe podłoże problemu.

 • Mobilizacja szyjnego odcinka kręgosłupa.
 • Terapia tkanek miękkich górnej częsci grzbietu.
 • Techniki ruchu ślizgowego.

  Slap - postępowanie w uszkodzeniu obrąbka ramiennego i zerwaniu głowie długiej mięśnia dwugłowego ramienia. 

 • Reedukacja nerwowo- mięśniowa rotatorów zewnętrznych.
 • Techniki ślizgowe dla tylnej torebki stawowej.
 • Wspomagane rozciąganie tylnej części barku.

  Endoprotezoplastyka stawu ramiennego – możliwe zaburzenia pooperacyjne i czynniki przedoperacyjne mające wpływ na wyniki terapii. 

 • Mobilizacje z włączeniem ruchu.
 • Mobilizacja tkanek mięśnia dwugłowego.
 • Mobilizacja i ćwiczenia rytmicznej stabilizacji. 

Dzień 2

Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka - łokieć tenisisty, uwolnienie przewlekłego zapalenia nadkłykcia bocznego     kości ramiennej.

 • Terapia po uwolnieniu poprzez chirurgiczne wycięcie tkanek.
 • Tkanki miękkie - praca nad przeczulicą w okolicy blizny.
 • Bezpośrednie rozluźnienie wiezadłowo-stawowe - błona międzykostna i skompresowanie przedramienia.\

  Epikondylektomia boczna kości ramiennej.

 • Uwolnienie przesuwalności nerwu łokciowego.
 • Neuromobilizacja newru lokciowego terapia uniesienia obojczyka.
 • Technika na staw barkowo-obojczykowy w rotacjach

  Przeniesienie nerwu łokciowego w rekonstrukcji więzadła pobocznego łokciowego.

 • Praca nad utrzymaniem łokcia w jego fizjologicznych granicach.
 • Manualne torowanie nerwowo-mieśniowe łokcia.
 • Ćwiczenia wzmacniające i utrzymujące staw łokciowy.

  Pierwotna rekonstrukcja ścięgien zginaczy

 • Wpływ zrostów w tym rejonie na leczenie i rehabilitacje po zabiegu operacyjnym.
 • Sekwencja trzech pięści.
 • Technika zwiększania ruchomości w stawach nadgarstkowych .

  Cieśn nadgarstka.

 • Stan ostry i przewlekły - odbarczenie cieśni kanału nadgarstka .
 • Rozluźnianie wiezadlowo-stawowe w 3 pozycjach.
 • Rozluźnianie wiezadlowo-stawowe w pozycji leżenia tyłem.

  Osocze

 • Etapowa rehabilitacja po zastosowaniu terapii prp wiezadła pobocznego łokciowego.
 • Rozciąganie tkanek otaczających staw ramienno-łopatkowy

Dzień 3

Diagnostyka kręgosłupa.Przednia discektomia odcinka szyjnego z zespoleniem - różne postacie kliniczne.

 • Pośrednie rozluźnienie wiezadłowo-stawowe na wyrostkach stawowych.
 • Otwieranie statycznei dynamiczne otworu międzykregowego i korzenia nerwowego.
 • Technika rozluźnienia wiezadła karkowego w celu wywołania reakcji sensorycznej i troficznej

  Artroskopowa tylna discektomia odcinka lędźwiowego i fizjoterapia pozabiegowa.

 • Uwalnianie i rozciąganie mięśnia zębatego tylnego dolnego.
 • Pośrednie rozluźnienie wiezadłowo-stawowe - kość krzyżowa i mięśnie przykręgosłupowe.
 • Technika rozciągania powięzi piersiowo-ledzwiowej.

  Zespolenie segmentów odcinka lędźwiowego kręgosłupa - artrodeza odcinka lędźwiowego.

 • Terapia kręgosłupa ledźwiowego techniką MET - poprawa zgięcia bocznego.
 • Technika samodzielnej mobilizacji tkanki nerwowej.

  Odcinek l kręgosłupa i wymiana krążka międzykregowego. 

 • Technika kontrnutacji i nutacji talerza biodrowego.
 • Techniki samodzielnej mobilizacji skb poprzez rotacje talerza.

  Dyskusja i pytania. 

 

 

Moduł 2

Zagadnienia teoretyczne

 • Budowa anatomiczna miednicy i diagnostyka - wprowadzenie do tematu.
 • Kończyna dolna- wprowadzenie do tematu.
 • Diagnostyka w rejonie stawu biodrowego, kolanowego i skokowego. czerwone flagi.

Część praktyczna

Dzień 1Złamanie miednicy.

 • Możliwe uszkodzenia narządów wewnętrznych i zapobieganie powikłaniom.
 • Technika terapii torsji miednicy.

  Uszkodzenie w rejonie guza kulszowego i kości łonowej.

 • Bezpośrednie rozluźnianie mięśniowo-powieziowe - technika rozluźnienia przepony miednicy.
 • Technika rozluźniania powiezi przedkrzyżowej.
 • Technika dekompresji kości krzyżowej.
 • Technika cross-hand.

  Dyspareunia - zmniejszenie problemów kobiecych.

 • Technika sacral toggle.
 • Terapia 1 żebra szybka o malej amplitudzie.
 • Techniki badania napięć okolicy nad i podpępkowej.
 • Terapia rozciągania mięśnia prostego i skośnego brzucha.
 • Terapia więzadła pępkowego pośrodkowego, odcinek kresy białej.

  Zrosty pooperacyjne w rejonie miednicy.

 • Technika pracy dla pęcherza moczowego.
 • Technika pracy na macice.
 • Praca manualna w celu przywrócenia ruchomosci narzadów.
 • Pośrednie rozluźnianie mięśniowo-powieziowe.

  Endoprotezoplastyka stawu biodrowego.

 • Technika rozluźniania naprężacza powiezi szerokiej i pasma biodrowo-piszczelowego.
 • Technika rozluźnienia przywodzicieli uda.
 • Centralizacja kości udowej w panewce stawu biodrowego.

  Alloplastyka biodra - czyli małoinwazyjny dostęp przedni.

 • technika rozluźniania mieśnia czworobocznego uda.

  Artroskopia stawu biodrowego - konflikt udowo-panewkowy.

 • Badanie napięcia mięśnia lędźwiowego większego w okolicy pachwinowo-udowej, przyśrodkowej i mięśnia lędźwiowego większego pod więzadłem pachwinowym
 • Technika rozciągania mięśnia lędźwiowego większego i biodrowego- praca na stronie przeciwnej.

  Otwarta redukcja i stabilizacja wewnętrzna biodra.

 • Wczesne mobilizacje tkanek i praca nad stabilnością.
 • Ćwiczenia przywiedzenia biodra.
 • Pośrednie rozluźnienie więzadłowo-stawowe w terapii stawu biodrowego

Dzień 2

Stan po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - endoskopowa rekonstrukcja więzadła przedniego technika bptb.

 • Technika odciągania tkanek od stawu rzepkowo-udowego z ruchem zgięcia w kolanie.
 • Mobilizacja zgięcia w stawie kolanowym i biodrowym.
 • Technika rozluźnienia wiezadla krzyżowego.

  Troczek boczny rzepki - zabieg artroskopowego uwolnienia. 

 • Praca nad elastycznością stawu po zabiegu.
 • Taping stawu rzepkowo-udowego.
 • Mobilizacja rzepki.
 • Technika rozluźniania powięzi podkolanowej.

  Meniscektomia i naprawa łąkotki - pozostałość mięśnia kończyny dolnej bez konkretnej funkcji.

 • Przenoszenie ciężaru.
 • Techniki łąkotek szybkie o małej amplitudzie - boczna/przyśrodkowa.
 • Technika terapii łąkotki.

  Implantacją chondrocytów.

 • Ochrona naprawionej tkanki.
 • Przywrócenie równowagi środowiskowej stawu.
 • Technika mobilizacji stawu rzepkowo-udowego
 • Technika poprawy funkcji w kompleksie stawu kolanowego.

  Metody nastawienia i zespolenie wewnętrzne rzepki.

 • kontrola rotacyjna i zapewnienie stabilnej struktury stawu rzepkowo udowego
 • terapia stawu kolanowego w rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.

  Endoprotezoplastyka stawu kolanowego.

 • Oznaki, symptomy i komplikacje.
 • Powikłania typu obrzękowego, neuropraksje nerwu strzałkowego i dysbalans mięśniowy.
 • Technika rozluźnienia powięzi podkolanowej.
 • Technika bezpośredniego rozluźnienia mięśniowo-powięziowego zginaczy grzbietowych stopy i powięzi piszczelowej.
 • Technika rozluźnienia zginaczy podeszwowych stopy.
 • Terapia kości strzałkowej.
 • Technika pracy nad wyprostem.

  Stabilność statyczna i dynamiczna - rekonstrukcja kompleksu więzadeł bocznego przedziału stawu skokowego. 

 • Technika rozluźnienia powięzi podeszwowej.
 • Technika rozluźniania śródstopia, stępu i palców stopy.
 • Mobilizacja stawów.

Dzień 3

Nastawienie otwarte złamania stawu skokowego ze stabilizacją wewnętrzną.

 • Technika roluźnienia mięśnia czworobocznego podeszwy.

  Artroskopia stawu skokowego.

 • Rozmieszczenie otworów.
 • Uszkodzenia tkanek miękkich.
 • Optymalizacja funkcjonalności.
 • Techniki pracy nad dysfunkcjami w stawach stopy.
 • Terapia górnego stawu skokowego.
 • Terapia kości skokowej.Ścięgno Achillesa.
 • Postępowanie naprawcze uszkodzonego ścięgna.
 • Rozważania na temat procesu gojenia, naprawa i proliferacja.
 • Badanie palpacyjne w poszukiwaniu napiec.
 • Technika terapii kości skokowej ku tyłowi.
 • Technika terapii kości skokowej ku przodowi.

  Haluks czyli złożony i dynamiczny problem.

 • Mobilizowanie stawu śródstopno-paliczkowego palucha.
 • Techniki tkanek miękkich w rejonie nacięcia.

  Analiza przedstawionych przypadków klinicznych.