Promocja!

Taśmy anatomiczne w ujęciu klinicznym | Łódź | 10-12 marca 2023

Taśmy anatomiczne w ujęciu klinicznym

Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne zajęć
Termin: 10-12 marca 2023 r.
Koszt:  1000 zł (cena promocyjna 850 przy zapisie do końca 2022 r.)
Prowadzący: dr Bogusława Kowacka
Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl

850,00 

15 w magazynie

Taśmy powięziowe w ujęciu klinicznym to szkolenie, na którym przedstawiona jest zależność struktur anatomicznym pod względem strukturalnym i funkcjonalnym. Taka zależność znajduje odniesienie w jednostkach klinicznych u pacjentów zgłaszających się z konkretnymi dolegliwościami bólowymi. 

Na tym szkoleniu kursant nauczy się:

 • przebiegu i znaczenia poszczególnych taśm anatomicznych,
 • znaczenia klinicznego taśm anatomicznych w odniesieniu do jednostek i dolegliwości bólowych pacjentów,
 • rozpoznawać i diagnozować problemu w oparciu o taśmy anatomiczne,
 • tworzyć strategie i plan terapeutyczny w oparciu o taśmy anatomiczne,
 • stosować techniki aktywnego rozluźniania,
 • stosować techniki nerwowo-mięśniowe,
 • stosować techniki neuromobilizacji,

Program szkolenia:

Podczas szkolenia tematyka w sposób praktyczny jak i teoretyczny obejmuje:

 • Wprowadzenie do pracy strukturalnej, rys historyczny, ogólne założenia.
 • Przebieg i funkcje poszczególnych taśm.
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych powierzchownych przednich.
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych powierzchownych tylnych.
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych strony bocznej ciała.
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych diagonalnych (wzorce rotacyjne).
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych funkcjonalnych.
 • Taśmy kończyny górnej (powierzchowna przednia, powierzchowna tylna, głęboka przednia, głęboka tylna).
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych głębokich przednich.
 • Ocena strukturalna (Bodyreading) i tworzenie strategii terapii, a ogólne zasady, istotne elementy, przydatne porady praktyczne.
 • Ocena w pozycji statycznej.
 • Ocena chodu w dynamice ciała.
 • Tworzenie strategii terapii.
 • Ocena funkcjonalna jako uzupełnienie oceny strukturalnej i wprowadzenie do terapii.
 • Połączenia mięśniowo -powięziowe, a zaburzenia narządu ruchu.

Struktury poddawane terapii na szkoleniu:

 • mięsień prosty głowy mniejszy, większy,
 • mięsień skośny głowy górny, dolny,
 • mięśnie płatowate głowy i szyi,
 • mięsień półkolcowy głowy i szyi,
 • mięsień wielodzielny,
 • mięsień najdłuższy,
 • mięsień biodrowo-żebrowy,
 • mięsień zębaty tylny górny i tylny dolny,
 • mięsień prosty długi szyi,
 • mięsień dwubrzuścowy,
 • mięsień żwacz i skroniowy,
 • mięsień kruczo-ramienny,
 • mięsień nawrotny obły,
 • otwieranie przedniego przedziału kg między mięśniami piersiowymi,
 • otwieranie tylnego przedziału kg między głową długą tricepsa, a mięśniami obłymi,
 • mięsień piszczelowy tylny,
 • zginacz długi palców i palucha,
 • mięsień podkolanowy,
 • otwieranie przedziału bocznego powięzi podudzia,
 • mięśnie przywodziciele,
 • mięśnie zasłaniacze,
 • mięśnie pośladkowe,
 • mięsień czworoboczny uda.