Suche igłowanie z sonoanatomią (USG)

Suche igłowanie z sonoanatomią USG (Dry needling, USG)

Prowadzący: mgr Adam Michoński
Koszt: 1500 zł
Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl

Terminy:

 

Suche igłowanie to zabieg polegający na nakłuwaniu punktów spustowych w celu ich deaktywacji. Zabieg wykonywany jest sterylną igłą do akupunktury o różnej długości w zależności od okolicy poddawanej leczeniu (od 15 mm do 75 mm). Zabieg ma na celu wywołanie reakcji podrażnienia danego punktu i wywołanie odruchowego skurczu mięśnia poddawanego igłowaniu tzw. „twich”, a w rezultacie rozluźnienie punktu mięśniowo-powięziowego i eliminację bólu. Zabieg jest skuteczny ze względu na możliwość głębszej penetracji tkanek za pomocą igły niż za pomocą rąk terapeuty. W trakcie kursu uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności bezpiecznej pracy z pacjentem za pomocą igieł do akupunktury. Dobór długości igły będzie dokonany na podstawie sonoanatomii igłowanej okolicy.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • czym jest suche igłowanie , różnice pomiędzy suchym igłowaniem a akupunkturą
 • budowa igły, rodzaje igieł
 • igłowanie głębokie, powierzchowne , przykłady

Punkty spustowe :

 • dysfunkcja płytki motorycznej,
 • spontaneous electrical activity,
 • markery biochemiczne,
 • wizualizacja punktów spustowych w USG ,
 • zjawiska termalne w okolicy punktu spustowego,
 • Palpacja punktów spustowych / napiętych pasm  – rzetelność palpacji , o subiektywizmie palpacji, czy czujemy to co nam się wydaje, czy to co chcemy poczuć? Przegląd literatury

Mechanizmy suchego igłowania

 • mechaniczna stymulacja – local twich response – spontaneous electrical activity
 • czy oby na pewno potrzebujemy twich?
 • jak wygląda twich – video
 • uszkodzenie tkanki związane z przerwaniem jej ciągłości – angiogeneza , reinerwacja , substacja P, CGRP , zwiększenie przekrwienia , rola receptorów dla czynników prozapalnych
 • przekrwienie, saturacja
 • aktywacja włókien nerwowych – bramka kontrolna , drogi wstępujące i zstępujące ,
 • efekt placebo , badania z igłą  Streitenbergera – przegląd literatury
 • peptydy opioidowe
 • Conditioned Pain Modulation
 • Mechanotransdukcja – błona komórkowa fibroblastów i rola integryn.
 • Czy kierunek ruchu igłą ma wpływ na kształt fibroblastów ?
 • Wskazania do suchego igłowania
 • Przeciwskazania do suchego igłowania
 • Omówienie karty pacjenta i zgody pacjenta na wykonanie zabiegu. Ubezpieczenie. Wymagania gabinetowe.
 • Powikłania po zabiegu suchego igłowania – przegląd literatury .
 • Protokół poekspozycyjny.
 • Sposoby wprowadzania igły do prowadnicy – ćwiczenia
 • Sposoby wprowadzania igły w ciało pacjenta – video , ćwiczenia
 • Techniki manipulacji igłą – video z USG
 • Dobór długości igły
 • Zależność głębokości penetracji igły od kąta wbicia
 • Jak wygląda generalny protokół suchego igłowania, co jest potrzebne żeby przeprowadzić zabieg?
 • Sposoby zmniejszania zwiększonej wrażliwości pozabiegowej
 • Krytycznie o skuteczności suchego igłowania / akupunktury – przegląd literatury
 • Porównanie skuteczności manualnych technik z igłoterapią

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MIĘŚNIE

 • Mięsień czworogłowy głowa boczna –obrazowanie USG skóry, tkanki podskórnej, powięzi , brzuśca mięśniowego, kości, dobór długości igły na postawie obrazu oraz kierunku igłoterapii.
 • Mięsień nadgrzebieniowy – obrazowanie USG dołu nadgrzebieniowego, dobór igły oraz kierunku igłoterapii, środki ostrożności.
 • Mięsień podgrzebieniowy/obły mniejszy – obrazowanie USG dołu podgrzebieniowego, okolic kąta brakowego, tylnej części stawu ramiennego, dobór igły i kierunku igłoterapii , środki ostrożności.
 • Mięsień obły większy / najszerszy grzbietu / naramienny część tylna – obrazowanie USG , dobór igły i technika igłowania, środki ostrożności.
 • Mięsień podłopatkowy – igłoterapia, środki ostrożności, technika igłowania.
 • Mięsień naramienny część środkowa / przednia . Obrazowanie bocznej części kości ramiennej, guzka większego, mniejszego, bruzdy międzyguzkowej, dobór igły oraz kąta wkłucia, środki ostrożności.
 • Mięsień dwugłowy ramienia / ramienny – obrazowanie przedniej części kości ramiennej, struktur nerwowo-naczyniowych strony przyśrodkowej i przedniej . Dobór igły , kąta wkłucia i środki ostrożności
 • Mięsień trójgłowy ramienny – obrazowanie tylnej części kości ramiennej , nerwu promieniowego. Dobór igły , kąta wbicia, środki ostrożności.
 • Mięsień ramienno-promieniowy, obrazowanie USG, dobór igły i kąta wkłucia, środki ostrożności
 • Mięśnie prostowniki stawu nadgarstkowego , obrazowanie USG , dobór igieł, środki ostrożności .
 • Mięsień odwracacz, obrazowanie , obrazowanie USG , dobór igieł, środki ostrożności .
 • Mięsień nawrotny obły , obrazowanie USG struktur nerwowo-naczyniowych, środki ostrożności, dobór kąta igłoterapii .
 • Zginacze stawu nadgarstkowego – obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Kłąb kciuka / kłębik / mięśnie międzykostne / – dobór igły , środki ostrożności.
 • Mięsień pośladkowy średni / mały / gruszkowaty – anatomia punktów kostnych, zasada 3 rąk , dobór igły, środki ostrożności , technika igłoterapii.
 • Mięsień naprężacz powięzi szerokiej – obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięsień prosty uda / biodrowo-lędźwiowy / krawiecki – obrazowanie USG struktur nerwowo-naczyniowych przebiegających pod więzadłem pachwinowym , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięsień naprężacz powięzi szerokiej – obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięsień czworogłowy głowa przyśrodkowa / pośrednia – obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięśnie kulszowo-goleniowe – obrazowanie USG nerwu kulszowego , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięsień piszczelowy przedni – obrazowanie USG struktur nerwowo-naczyniowych , środki ostrożności , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia.
 • Mięśnie strzałkowe – obrazowanie USG nerwu strzałkowego wspólnego , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięsień brzuchaty łydki / płaszczkowaty – obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięsień podkolanowy – obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięsień odwodziciel palucha / czworoboczny podeszwy / zginacz krótki palców – obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięsień czworoboczny część zstępująca obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięsień dźwigacz łopatki – technika igłowania, środki ostrożności.
 • Mięśnie przykręgosłupowe C2-C7 , obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności .
 • Mięśnie przykręgosłupowe TH1-Th12 , obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
 • Mięśnie równoległoboczne /czworoboczny część poprzeczna – obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
 • Igłoterapia okolicy żeber – obrazowanie USG opłucnej żeber , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
 • Mięśnie przykręgosłupowe L1-L5 , obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności
 • Mięsień MOS – obrazowanie USG , dobór techniki igłowania i głębokości wkłucia, środki ostrożności

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ŚCIĘGNA

 • Suche igłowanie ścięgien i entezopatii, fenestracje gruboigłowe , przezskórna elektorliza EPTE, rola treningu w leczeniu tendiopatii – przegląd literatury
 • ścięgno Achillesa  , powięź łydkowa , naczynia naprawcze,
 • więzadło właściwe rzepki, naczynia naprawcze
 • łokieć tenisisty , naczynia naprawcze
 • ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
 • rozcięgno podeszwowe
 • ścięgna mięśnia pośladkowego średniego i małego .
 • więzadła nadkolcowe