Powięź w ujęciu osteopatycznym | Poznań | Maj

Terapia powięziowa w ujęciu osteopatycznym (Fascial therapy)
Koszt: 2000 zł (1000 zł za każdy moduł)

Czas trwania: 48 h dydaktycznych

Moduł 1: 19-21 maja 2023 r.
Moduł 2: 16-18 czerwca 2023 r.
Prowadzący: Rafał Marciniak D.O. MT
Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl

2 000,00 

13 w magazynie

Intensywny kurs, którego celem jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego oraz nauka bezpośrednich i pośrednich technik terapeutycznych w tym m.in. podejścia osteopatycznego do układu powięziowego.  Zaprezentowane w trakcie szkolenia powiązania różnych systemów organizmu pozwolą w sposób zintegrowany i kompleksowy włączyć tą formę terapii w praktykę kliniczną. Szkolenie składa się z dwóch modułów, każdy po 3 dni (piątek, sobota, niedziela).

Dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia wydawany jest po ukończeniu dwóch modułów.

Prowadzący:

Prowadzący szkolenie, Rafał Marciniak D.O. MT,  to Dyplomowany Osteopata, Certyfikowany Terapeuta Manualny metody Kaltenborn-Evjenth. Absolwent Sutherland College of OsteopathicMedicine, oraz wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu osteopatii i terapii manualnej, m.in. w koncepcji Łańcuchów Mięśniowychi Stawowych metody GDS, technik powięziowych, oraz manipulacji wisceralnych według J.P.Barral’aD.O. i G. Finet’a D.O. &Ch. Wiliame’a D.O. Osteopatię praktykuje w prywatnym gabinecie w Poznaniu. Asystent i wykładowca Polskiej Akademii Osteopatii Osteon w Warszawie. Od 2014 roku regularnie asystuje w zajęciach prowadzonych przez światowej sławy wykładowców i ekspertów w dziedzinie osteopatii:

 • Jean-Jacques Debroux D.O. - osteopatia funkcjonalna/ powięziowa, techniki Sutherland’a,techniki Sjovitz’a FPR,  punkty Jones'a, koncepcja powięziowa J.J.Debroux D.O.;
 • Thierry Colot D.O. - osteopatiastrukturalna(techniki MET, HVBA);
 • Francis Lafosse D.O. - anatomia palpacyjna;
 • Gregory Dermience D.O. - anatomia palpacyjna;
 • YvesLeppers D.O. - osteopatia strukturalna, historia i filozofia osteopatii;
 • FryderikDeuville D.O. - osteopatia wisceralna, GOT;

Program kursu:

Obszary, które będą opracowywane i poddawane diagnostyce i terapii na szkoleniu przy pomocy technik powięziowych to:

 • krzyżowa,
 • Przepona moczowo-płciowa i oddechowa,
 • Mięsień biodrowo-lędźwiowy,
 • Kręgosłup lędźwiowy, piersiowy, szyjny,
 • czworoboczny lędźwi,
 • gruszkowaty,
 • naprężacz powięzi szerokiej,
 • Stawy biodrowy, kolanowy, skokowy,
 • Kość strzałkowa,
 • Dół podkolanowy,
 • Błona międykostna podudzia,
 • Stopa,
 • Rozcięgno podeszwowe,
 • Kości stopy,
 • Powięź powierzchowna szyi,
 • Przejście szczytowo-potyliczne,
 • Mięsień MOS,
 • Kość gnykowa,
 • Czaszka,
 • Łopatka,
 • Obojczyk,
 • Staw ramienny, łokciowy,
 • Kość łokciowa, promieniowa,
 • Rozcięgno dłoniowe,
 • Kresa biała,
 • Techniki „odrolowania” powięziowego,
 • Podejście globalne do leczenia jednostki dolnej i górnej (statyczne i dynamiczne)

Co Was czeka na naszym szkoleniu:

- Rafał Marciniak- świetny osteopata, skrupulatny nauczyciel, któremu nigdy nie wyczerpują się baterię podczas nauki. Nauczyciela, który jest wykładowcą na Polskiej Akademii Osteopatii w Warszawie, a swoją praktykę prywatną prowadzi w Poznaniu,

- Rafał odpowiada na każde pytanie, a swoją wiedzę podpiera ogromną wiedzą anatomiczną oraz doświadczeniem zawodowym,

- skrypt szkoleniowy – 120 stron dokładnie przygotowanej i usystematyzowanej wiedzy, którą przekazuje Rafał podczas szkolenia. W dalszej części tekstu zobaczycie przykładową stronę ze skryptu i to jak opisane są techniki nauczane na szkoleniu,

- mnóstwo przykładów klinicznych, które przedstawi Wam prowadzący abyście zrozumieli sens nauczanych technik, ich przełożenia na praktykę gabinetową,

- szlifowanie diagnostyki, na którą składają się:

- ocena wizualna ciała i  napięć mięśniowo-powięziowych. Ns szkoleniu przejdziecie przez  dokładną ocenę każdego obszaru ciała. Będziecie uczyli się diagnozować czy problem dotyczy „opakowania (układ mięśniowo-powięziowy) czy zawartości (układ trzewny, cranio-sakralny). Będziecie oceniać także czy problemy pacjenta nie leżą w sferze psychoemocjonalnej.

- nauczycie się badać ciało „od ogółu do szczegółu” w poszukiwaniu struktury która stanowi główną przyczynę bólu czyli tzw. dysfunkcji pierwotnej,

- będziecie doskonalić Waszą precyzja ruchu, rodzaj czucia ciała na które wcześniej nie zwracaliście uwagi, dobry kontakt z ciałem pacjenta i z pacjentem, ergonomię pracy, percepcję, cierpliwość,

-poznacie teorię rytmu oddechowego tkanek,

- poznacie różne podejścia i nurty w pracy w powięzi pod kątem medycyny osteopatycznej,

- poznacie podejście bezpośrednie, pośrednie i neutralne w pracy z systemem mięśniowo-powięziowym

- w terapii poznacie podejście do leczenia sektorowego/ lokalnego poszczególnych obszarów ciała, a także poznacie techniki, które integrują to podejście czyli statyczne i dynamiczne leczenie górnego i dolnego kwadrantu ciała.

- poznacie zastosowanie tej terapii w leczeniu pacjentów w stanie ostrym i przewlekłym,

- dzięki temu kursowi będziecie lepszymi terapeutami i wzniesiecie się o poziom wyżej w Waszej praktyce.

 

Moduł I

Diagnostyka ogólna układu mięśniowo-powięziowego.
Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego:

 • miednica;
 • kończyna dolna (staw biodrowy, kolanowy, stopa);

Leczenie globalne systemu mięśniowo-powięziowego w obrębie jednostki dolnej:

 • kręgosłup lędźwiowy;
 • miednica;
 • staw biodrowy;
 • udo;
 • staw kolanowy;
 • podudzie;
 • stopa;

Moduł II

Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego:

 • tułów;
 • kończyna górna (ramię, przedramię, dłoń);

Leczenie globalne systemu mięśniowo-powięziowego w obrębie jednostki górnej:

 • miednica;
 • klatka piersiowa;
 • kręgosłup szyjny;
 • staw skroniowo-żuchwowy;
 • czaszka;
 • obręcz barkowa;
 • ramię;
 • przedramię;
 • dłoń;

Program szczegółowy:

Moduł I

Dzień 1

 • Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego w obrębie kończyny dolnej. Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym jednostki dolnej.

Dzień 2

 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego miednicy. Techniki specyficzne dla kości biodrowych, kości krzyżowej oraz przepony moczowo-płciowej.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu biodrowego.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu kolanowego.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu skokowego oraz stopy.


Dzień 3

 • Wprowadzenie do globalnego leczenia jednostki dolnej.
 • Leczenie globalne jednostki dolnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy oraz kończyny dolnej.
 • Pytania, zakończenie kursu.


Moduł II

Dzień 1

 • Diagnostyka różnicowa wykluczająca. Ogólna koncepcja pracy z pacjentem. Protokół diagnostyczny.
 • Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-stawowym w obrębie tułowia oraz kończyny górnej.

Dzień 2

 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego tułowia. Normalizacja napięć na poziomie jamy brzusznej oraz klatki piersiowej z wykorzystaniem technik pośrednich oraz bezpośrednich.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy obręczy kończyny górnej ze szczególnym uwzględnieniem obojczyka, łopatki oraz stawu ramiennego.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy stawu łokciowego oraz przedramienia.
 • Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego okolicy nadgarstka i dłoni.


Dzień 3

 • Wprowadzenie do globalnego leczenia jednostki górnej.
 • Leczenie globalne jednostki górnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie miednicy, klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, stawu skroniowo-żuchwowego, czaszki, obręczy barkowej oraz kończyny górnej.
 • Pytania, zakończenie kursu.