Neuromobilizacje i techniki nerwowo-mięśniowe

  • Czas trwania: 32 h dydaktyczne.
  • Koszt: 1200 zł.
  • Termin: Szkolenie przeznaczone dla grup zorganizowanych w wyznaczonym terminie.
  • Instruktor: dr Bogusława Kowacka.
  • Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl
  • Szkolenie skierowane do: fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy, terapeutów manualnych.

1 200,00 

Brak w magazynie

Szkolenie neuromobilizacje i techniki nerwowo-mięśniowe ma wprowadzić uczestników w tematykę neuromechaniki i neurodynamiki klinicznej. Jest nakierowane na zrozumienie metody neuromobilizacji jako jednej z form terapii manualnej umożliwiającej pracę w obrębie tkanek miękkich w korelacji z tkanką nerwową. Celem tego szkolenia jest rozwijanie umiejętności diagnostyki neurologicznej narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem nerwów obwodowych. Techniki prezentowane są stosowane głównie w celu usprawnienia ruchomości i ślizgu nerwów względem sąsiadujących struktur. Praca ta ma na celu przede wszystkim normalizacje funkcji nerwów obwodowych oraz likwidacje dolegliwości spowodowanych ich dysfunkcją. Na szkoleniu uczestnicy nauczą się jak stosować techniki neuromobilizacji w korelacji z technikami nerwowo-mięśniowymi, aktywnego rozluźniania, mięśniowo-powięziowego uwalniania.


Program szkolenia

Część teoretyczna
1. Neuromechanika i neurodynamika kliniczna.
2. Unerwienie powięzi, rola wrzecionek nerwowo-mięśniowych, relacje między napięciem tkanek miękkich a zaburzenia reaktywności receptorów.
3. Badanie kliniczne neuromechaniki. Testy nerwów długich. Badanie układu współczulnego. Badanie bólu nocyceptywnego.
4. Neurogenny stan zapalny. Patoneuromechanika w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu.

Część praktyczna
1. Badanie z elementami anatomii palpacyjnej, nerwów długich, badanie nocycepcji, oraz badanie klinicznym neurodynamiki nerwów.
2. Praca z tkankami w uwięźnięciu nerwów skórnych.
3. Praca z tkankami powodującymi ucisk splotów nerwowych.
4. Masaż tkanek miękkich i techniki pracy na  krótkich  gałązkach nerwowych wnikających do mięśni
5. Praca w obszarze głowy i twarzy z nerwami skórnymi głowy oraz w zakresie nerwów czaszkowych.
6. Wyciszanie układu współczulnego.
7. Normalizacja pracy rdzenia nadnerczy.
8. Praca technikami nerwowo - mięśniowymi z punktami spustowymi.

Program szczegółowy

I DZIEŃ
Część teoretyczna i praktyczna.
9:00-10:30 Omówienie pojęcia neuromechanika  i neurodynamika ogólna i kliniczna, powięź w ujęciu neurologicznym.
10:30-11:30 Badanie narządu ruchu z elementami anatomii palpacyjnej, nerwów długich, nocycepcji oraz neurodynamiki nerwów. Analiza uwięźnięcia nerwów nerwów długich ( n. kulszowego, n. strzałkowego, n. łydkowego, n. piszczelowego, n. zasłonowego, n. udowego, n. promieniowego, n. pośrodkowego, n, łokciowego).
11:30-11:40 Przerwa.
11:40-13:00 Wprowadzenie w techniki pracy nerwowomięśniowe na wybranych strukturach tkankowych. Praca z tkankami miękkimi technikami miękkimi.
13:00-13:45 Przerwa.
13:45-14:30 Praca z tkankami w uwięźnięciu nerwów skórnych.
14:30-16:30 Praca z tkankami powodującymi ucisk splotów nerwowych.
16:30-16:45 Przerwa.
16:45-18:00 Badanie układu współczulnego. Praca z układem współczulnym.

II DZIEŃ
Część teoretyczna i praktyczna.
9:00-10:00. Neurogenny stan zapalny. Patoneuromechanika w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu.
10:00-10:10 Przerwa.
10:10-11:30 Neuromobilizacje nadnerczy.
11:30-13:30  Masaż tkanek miękkich i techniki pracy na  krótkich  gałązkach nerwowych wnikających do mięśni obręczy barkowej i kończyny górnej (m. naramienny,  m. nadgrzebieniowy, m. podgrzebieniowy, m. podłopatkowym, m. obły większy i m. obły mniejszy, m.naramienny, m. trójgłowy ramienia, m. dwugłowy ramienia, m. piersiowy mniejszy, m. piersiowy większy).
13:30 – 14.15 Przerwa obiadowa.
14:15-16:30 Masaż tkanek miękkich i techniki pracy na  krótkich  gałązkach nerwowych wnikających do mięśni obręczy biodrowej. (m. biodrowy, m. pośladkowy mały. m/ pośladkowy średni, m. gruszkowaty).
16:30 – 18:00 Masaż tkanek miękkich i techniki pracy na  krótkich  gałązkach nerwowych wnikających do mięśni kończyny dolnej (m. przywodziciele, m. naprężacz powięzi szerokiej uda, m. czworogłowy uda, m. grupy kulszowo – goleniowej, mięśnie podudzia).

III DZIEŃ
Część praktyczna.
9:00-10:30 Praca w obszarze głowy i twarzy z nerwami skórnymi głowy oraz w zakresie nerwów czaszkowych. Neuromobilizacja nerwów czaszkowych unerwiających m. człowy, m. potyliczny, m. gałki ocznej, uwięźnięcie nerwu twarzowego, trójdzielnego nerwów skórnych głowy (n/ potylicznych).
10:30-10:40 Przerwa.
10:40-13:25  Praca w obszarze tułowia i szyi. Neuromobililizacja krótkich  gałązek nerwowych wnikających do mięśni szyi (m. dźwigacz łopatki, m. równoległoboczny, m czworoboczny grzbietu, , m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, m. łopatkowi gnykowy, m. pochyłe).
13:25-14:15 Przerwa.
14:15-16:30 Neuromobililizacja krótkich  gałązek nerwowych wnikających do mięśni odcinka lędźwiowego, (m. najszerszy grzbietu, m lędźwiowo-biodrowy).
16:30- 18.00 Analiza wybranych przypadków klinicznych i uciśnięć nerwów w zespołach: zespół m. gruszkowatego, ból pięty- n. podeszwowy, zespół cieśni stępu, zespół cieśni nadgarstka, zespół n.  łokciowego w kanale Guyon’a.