Kurs MTG PRO, w oparciu o taśmy mięśniowo-powięziowe

Czas trwania: 32 godziny dydaktyczne zajęć
Koszt:  850 zł
Prowadzący: dr Bogusława Kowacka
Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl

Najbliższe Terminy:

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 2-modułowy kurs masażu tkanek głębokich. Jest to warunkiem przyjęcia na niniejsze szkolenie.
KURS JEST AKREDYTOWANY PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

To kurs który rozszerzy Twoje możliwości pracy z tkankami miękkimi, kurs który poszerza możliwości doskonalenia palpacji szczególnie w zakresie mięśni głębiej położonych warstwowo w poszczególnych rejonach ciała, przedziałów powięziowych, przegród mięśniowych. W czasie ćwiczeń  poznajemy najczęstsze miejsca konfliktów powięziowych (sklejeń) między mięśniami topograficznie sąsiadującymi.
W czasie kuru pracujemy na całych taśmach mięśniowych i układach mięśniowo-więzadłowych. Szczególną uwagę poświęcamy ćwiczeniom na mięśniach tworzących głęboki układ mięśniowo-więzadłowo-powięziowy oraz ćwiczeniom na układach spiralnych oraz taśmach funkcjonalnych i taśmie ibsilateralnej. Analizujemy dysfunkcje narządu ruchu pod kątem zaburzeń napięć w taśmach mięśniowo-powięziowych.

Program szkolenia:

Na szkoleniu terapii zostaną poddane struktury na podstawie technik:

– aktywnego rozluźniania,
– techniki nerwowo-mięśniowe,
– neuromobilizacji.

Struktury poddawane terapii na szkoleniu MTG PRO:

 • mięsień prosty głowy mniejszy, większy,
 • mięsień skośny głowy górny, dolny,
 • mięśnie płatowate głowy i szyi,
 • mięsień półkolcowy głowy i szyi,
 • mięsień wielodzielny,
 • mięsień najdłuższy,
 • mięsień biodrowo-żebrowy,
 • mięsień zębaty tylny górny i tylny dolny,
 • mięsień prosty długi szyi,
 • mięsień dwubrzuścowy,
 • mięsień żwacz i skroniowy,
 • mięsień kruczo-ramienny,
 • mięsień nawrotny obły,
 • otwieranie przedniego przedziału kg między mięśniami piersiowymi,
 • otwieranie tylnego przedziału kg między głową długą tricepsa, a mięśniami obłymi,
 • mięsień piszczelowy tylny,
 • zginacz długi palców i palucha,
 • mięsień podkolanowy,
 • otwieranie przedziału bocznego powięzi podudzia,
 • mięśnie przywodziciele,
 • mięśnie zasłaniacze,
 • mięśnie pośladkowe,
 • mięsień czworoboczny uda,Podczas szkolenia tematyka w sposób praktyczny jak i teoretyczny obejmuje:
 • Wprowadzenie do pracy strukturalnej, rys historyczny, ogólne założenia.
 • Przebieg i funkcje poszczególnych taśm
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych powierzchownych przednich
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych powierzchownych tylnych
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych strony bocznej ciała
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych diagonalnych (wzorce rotacyjne)
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych funkcjonalnych
 • Taśmy kończyny górnej (powierzchowna przednia, powierzchowna tylna, głęboka przednia, głęboka tylna)
 • Układ struktur mięśniowo-powięziowych głębokich przednich
 • Ocena strukturalna (Bodyreading) i tworzenie strategii terapii, a ogólne zasady, istotne elementy, przydatne porady praktyczne.
 • Ocena w pozycji statycznej.
 • Ocena chodu w dynamice ciała.
 • Tworzenie strategii terapii.
 • Ocena funkcjonalna jako uzupełnienie oceny strukturalnej i wprowadzenie do terapii.
 • Połączenia mięśniowo -powięziowe, a zaburzenia narządu ruchu.