MTG Integracja | Poznań

⭕️ Termin: zapisz się na listę rezerwową, powiadomimy Cię jak pojawi się termin
⏱ 64 h dydaktyczne
⭕️ Miejsce: Centrum Zdrowia Garbary 64, Poznań
⭕️ Prowadzenie: osteopata, fizjoterapeuta Rafał Uryzaj
⭕️ Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl
⭕️ Szkolenie skierowane do: fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy, terapeutów manualnych

2 300,00 

Brak w magazynie

Na szkoleniu MTG Integracja nie powielamy żadnych technik i narzędzi pracy znanych ze szkolenia masażu tkanek głębokich. Poznasz tutaj całkiem nowe i narzędzia pracy, które wzbogacą Twoją praktykę kliniczną.

Szkolenie MTG Integracja ma na celu pokazanie jak wielopoziomowe spojrzenie może mieć terapia. Podstawowym założeniem tego szkolenia jest dalsze rozwijanie umiejętności diagnostycznych przekazywanych na szkoleniu podstawowym z MTG. Umiejętność ta będzie umożliwiała jeszcze szersze spojrzenie na dolegliwości pacjenta aniżeli tylko przez pryzmat układu mięśniowo-powięziowego. Szkolenie ma Wam przede wszystkim pokazać jak wygląda praca kliniczna instruktorów, na co dzień w gabinecie i to, że nie ogranicza się ona tylko do stosowania metody MTG jaka nauczana jest na module podstawowym. Zaawansowana diagnostyka i terapia będzie prezentowała połączenie układu mięśniowo-powięziowego z narządami wewnętrznymi, układem kranialnym, psychiką, odżywianiem i wieloma innymi aspektami życia codziennego. Wiedza ta będzie znacznie wykraczać poza zakres podstawowego MTG.
Istotną część szkolenia zajmie analiza klinicznych objawów pacjenta jako wstęp do semiologii klinicznej. Sposób prowadzenia wywiadu, jego analiza będzie podstawą do dalszego postępowania.

Część praktyczna i techniki pracy będą opierały się na zaawansowanych technikach energii mięśniowej, technikach mobilizacji, manipulacji, technikach harmonicznych, technikach nerwowo-mięśniowych, powięziowych i strukturalnych. Szkolenie to nie obejmuje materiału przedstawionego na module podstawowym MTG, a jest bardzo szerokim rozwinięciem i kontynuacją jego tematyki.

PROGRAM:

Moduł 1

 1. Jak prowadzić wywiad z pacjentem, czym jest diagnostyka i semiologia kliniczna (diagnostyka różnicowa, rodzaje bólu, system flag).
 2. Badanie screeningowe skrócone.
 3. Podstawowe badanie neurologiczne.
 4. Kończyna dolna.
 5. Stawy stopy
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją rejonu stopy,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • badanie,
 • techniki harmoniczne,
 • technika rozluźniania dolnego kwadrantu ciała,
 • techniki powięziowe,
 • techniki energii mięśniowej dla stawu skokowego oraz stopy,
 • techniki mobilizacji.
 1. Podudzie, staw kolanowy
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją rejonu podudzia i stawu kolanowego,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • mobilizacja kości strzałkowej,
 • mobilizacja kości piszczelowej,
 • techniki pozycyjnego uwalniania dla rzepki i łąkotek,
 • techniki harmoniczne,
 • techniki mobilizacji stawu Strzałkowo-piszczelowego górnego.
 1. Staw biodrowy
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją rejonu stawu biodrowego,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • techniki mobilizacji stawu,
 • techniki harmoniczne stawu.
 1. Miednica.
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją rejonu miednicy,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • badanie rejonu miednicy,
 • technika mobilizacji stawu krzyżowo-biodrowego,
 • znaczenie i terapia przepony miedniczej,
 • błona zasłonowa. Znaczenie, jakie dolegliwości powoduje. Terapia błony zasłonowej.
 • techniki energii mięśniowej dla kości biodrowej,
 • techniki mobilizacji kości biodrowej,
 • techniki pozycyjnego uwalniania dla stawów krzyżowo-biodrowych.
 1. Spojenie łonowe
 • Badanie spojenia lonowego.
 • Terapia.
 1. Badania jamy brzusznej.
 • Diagnostyka różnicowa,
 • Diagnostyka wykluczająca,
 • Czerwone flagi
 • Typy jam brzusznych i relacja ze sposobem odżywiania.
 1. Kręgosłup lędźwiowy
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • badanie odcinka lędźwiowego.
 • techniki powięziowe przygotowujące do mobilizacji lub manipulacji,
 • techniki mobilizacji i manipulacji odcinka lędźwiowego,
 • techniki energii mięśniowej,
 • autoterapia (mobilizacja) nerwu kulszowego,
 • autoterapia dla odcinka lędźwiowego.
 1. Ostre epizody odcinka L-S.
 • czerwone flagi.
 • techniki trakcyjne,
 • techniki hemodynamiczne
 1. Przepona oddechowa.
 • dysfunkcje przepony,
 • techniki terapeutyczne dla przepony,
 • relacja z narządami nadprzeponowymi i podprzeponowymi,
 • techniki energii mięśniowej,
 • autoterapia przepony.
 1. Wpływ i rola narządów wewnętrznych w dolegliwościach bólowych. Relacja z systemem kostnym, mięśniowo-powięziowym.
 • kątnica, esica,
 • okrężnica wstępująca, zstępująca,
 • żołądek,
 • wątroba,
 • pęcherz moczowy,
 • jelita,
 • manipulacje tkanek miękkich, techniki energii mięśniowej mające wpływ i znaczenie dla systemu wisceralnego,
 • relacje i wpływ w/w narządów z górnym i dolnym kwadrantem ciała.
 1. Studium przypadku.
 • praca w grupach.
 • omówienie przypadku.

Moduł 2

 1. Kręgosłup piersiowy, żebra.
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją odcinka piersiowego kręgosłupa,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • badanie odcinka TH.
 • relacja żeber i kręgosłupa z układem autonomicznym układem nerwowym,
 • techniki mobilizacji,
 • techniki harmoniczne dla kręgosłupa piersiowego oraz żeber.
 • techniki pozycyjnego uwalniania dla żeber.
 • techniki energii mięśniowej dla żeber.
 1. Ostre epizody odcinka piersiowego kręgosłupa piersiowego.
 • czerwone flagi.
 • postępowanie terapeutyczne.
 1. Badanie nerwów czaszkowych.
 • rola nerwów czaszkowych,
 • znaczenie badania nerwów czaszkowych,
 • po co i kiedy wykonujemy badanie,
 • jak interpretować symptomy zgłaszane przez pacjenta w kontekście roli nerwów czaszkowych.
 1. Odcinek szyjny kręgosłupa.
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją odcinka szyjnego kręgosłupa,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • rola kręgosłupa szyjnego i znaczenie dla rejonu głowy oraz tułowia,
 • wpływ odcinka szyjnego na powstawanie łańcuchów lezji,
 • badanie tarczycy. Diagnostyka wykluczająca,
 • badanie węzłów chłonnych,
 • znaczenie kości gnykowej oraz mięśni nad- i podgnykowych.
 • mobilizacja kości gnykowej,
 • techniki rozluźniania mięśni nad- i podgnykowych,
 • system więzadłowy w relacji z osklepkiem płuc,
 • techniki mobilizacji odcinka szyjnego.
 • techniki pozycyjnego rozluźniania.
 • techniki powięziowe.
 • techniki harmoniczne.
 1. Ostre epizody odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • czerwone flagi.
 • postępowanie terapeutyczne.
 1. Staw skroniowo-żuchwowy.
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • konotacje kliniczne oraz wpływ stawu skroniowo-żuchwowego na dolegliwości bólowe pacjenta,
 • badanie.
 • techniki intraoralne,
 • techniki energii mięśniowej.
 1. Obręcz barkowa.
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją rejonu stopy,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • badanie,
 • zespoły bólowe stawu barkowego, zespoły ciasnoty wewnętrz- i zewnętrzstawowej, zamrożony bark,
 • techniki mobilizacji, techniki harmoniczne.
 1. Powięziowe techniki uwalniania górnego kwadrantu ciała.
 2. Kończyna górna.
 • możliwe objawy pacjenta w związku z dysfunkcją rejonu kończyny górnej,
 • diagnostyka różnicowa,
 • powiązania neurologiczna, naczyniowe, mechaniczne,
 • czerwone flagi,
 • badanie nerwów obwodowych,
 • istotne miejsca lezji nerwów obwodowych.
 • błona międzykostna przedramienia,
 • techniki energii mięśniowej,
 • techniki mobilizacji.
 1. Relacja przepon ciała.
 • znaczenie przepon.
 • techniki uwalniania przepon: oddechowej, miedniczej, górnego otworu klatki piersiowej, namiot móżdżku.
 1. Bóle głowy.
 • diagnostyka różnicowa,
 • rodzaje bólów głowy,
 • czerwone flagi,
 • rola systemu oponowego w bólach głowy,
 • techniki tkanek miękkich oraz techniki energii mięśniowej.
 1. Nerw błędny.
 • rola nerwu błędnego,
 • istotne miejsca lezji,
 • badanie,
 • sposoby stymulacji nerwu,
 • terapia.
 1. Integracja blizn z siecią powięziową. Relacja z układem współczulnym.
 2. Studium przypadku.
 • praca w grupach.
 • omówienie przypadku.