MTG Balans

  • Czas trwania: 20 h dydaktycznych.
  • Koszt: 900 zł.
  • Instruktor: mgr Rafał Uryzaj.
  • Informacje: szkolenia@mtguryzaj.pl
  • Szkolenie skierowane do: fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy, terapeutów manualnych, trenerów personalnych

900,00 

Brak w magazynie

Szkolenie MTG Balans to świetne uzupełnienie szkolenia podstawowego MTG w przypadku pracy terapeutycznej i korekcji dysbalansu mięśniowego w obrębie ciała naszych pacjentów. 

Terapia za pomocą masażu tkanek głębokich to świetne narzędzie do pracy w obrębie restrykcji mięśniowo-powięziowych jednak istnieje wiele sytuacji, że stosowanie tylko narzędzia w postaci MTG podstawowego może okazać się niewystarczająca lub niekompletna. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, że po usunięciu kluczowych restrykcji w ciele pacjenta nadal istnieją pewne patologiczne, powtarzalne ruchy. Sekwencja włączania się kolejnych struktur w danym wzorcu ruchowym może być nieprawidłowa (tzw. zły timing mięśniowy). Takie powtarzalne ruchy mogą powodować zaburzenia postawy, a to wtórne zmiany w tkankach miękkich, ich zaburzenie i dolegliwości bólowe. 

Celem tego szkolenia jest ocena i określenie niewłaściwego wzorca ruchowego i skupienie się na programowaniu odpowiedniego treningu propriocepcji w celu zmian nie tylko na poziomie układu mięśniowo-powięziowego. Należy pamiętać, że system mięśniowy jest zależny od wpływów układu nerwowego. Połączenie pracy na tych dwóch poziomach jest kluczem do sukcesu w przypadku napotkanych patologicznych wzorców ruchowych.

 

Podsumowując kluczowe aspekty tego szkolenia należy podkreślić jego główne punkty, którymi są:

  • Identyfikacja zaburzeń i ich wpływ na symptomy bólowe.
  • Koncentracja w pracy terapeutycznej na zmianie wzorca posturalnego lub ruchowego, a nie na rejonach bólowych, które są wynikiem złych wzorców
  • Ocena timing’u czyli sekwencyjnego włączanie się kolejnych struktur w ruch. W przypadku zaburzeń korekcja patologicznego „timing’u”
  • Redukcja obciążenia osłabionych i wydłużonych mięśni.
  • Aktywizacja konkretnych struktur mięśniowych poprzez trening propriocepcji.

Szczegółowy program wkrótce pojawi się na naszej stronie.