Kurs masażu tkanek głębokich (MTG)

Kurs masażu tkanek głębokich (Deep Tissue Massage)

Jedyny kurs MTG w Polsce akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii *
(*akredytacja PTF obejmuje tylko kursy prowadzone przez mgr Rafała Uryzaja)


Czas trwania: 80 h dydaktycznych (kurs kończy się uzyskaniem dyplomu po odbyciu 2 modułów)
Koszt: 2200 zł.
Instruktorzy: mgr Rafał Uryzajmgr Paweł Szeklicki, mgr Marcin Jeruzalski, mgr Łukasz Skibiński
Opiekun naukowy kursu: dr Bogusława Kowacka
Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl

Najbliższe Terminy:

 

Definicja masażu tkanek głębokich (wg Rafał Uryzaj)** to forma pracy terapeutycznej na tkankach miękkich prowadzona w sposób celowy, świadomy oraz nieschematyczny, wymagający znajomości zasad tensegracji oraz warstwowości tkanek. Celem tej formy terapii jest odnalezienie utrzymujących się restrykcji i nieprawidłowych napięć w obrębie układu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego, a następnie dążenie do rozluźnienia i przywrócenia tkankom miękkim tego układu ich fizjologicznej długości, sprężystości, przesuwalności oraz elastyczności.

** Uryzaj R. Masaż tkanek głębokich. Koncepcja pracy z tkankami miękkimi. Rehabilitacja w praktyce 2016; 4: 63-67.

Masaż tkanek głębokich nauczy Ciebie nieschematycznej pracy z tkankami, a nie na tkankach. Pracy z pacjentem, a nie na pacjencie. Likwidować przyczyny, a nie objawy. Nasz kurs nauczy Ciebie pracy lokalnej i globalnej. Dostarczy wiedzy z anatomii funkcjonalnej i palpacyjnej oraz pozwoli zrozumieć funkcjonowanie aparatu mięśniowo-powięziowo-więzadłowego. Podczas naszego kursu nauczysz się strukturalnego podejścia do ciała, opartego na ocenie wizualnej pacjenta, planowaniu strategii terapii oraz odpowiednim doborze technik i narzędzi do leczenia wielu dolegliwości bólowych.

Na naszym kursie otrzymasz:

 • ogrom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych opartych o doświadczenie zawodowe (oparte o praktykę gabinetu, prowadzone przez nas badania naukowe, zdolności dydaktyczne, a nie wiedzę tylko z książek)
 • obszerny 70-stronicowy skrypt szkoleniowy
 • materiały video ***
 • opiekę po szkoleniu (zamknięte forum dyskusyjne dla absolwentów naszego kursu gdzie dzielimy się wiedzą, doświadczeniami, zadajemy pytania i dyskutujemy w tematach praktyki gabinetowej)

Kurs przebiega w formie nastawionym na praktykę. Uczestnicy ćwiczą techniki w parach na sobie zawsze pod okiem instruktora. Po ukończonym kursie wystawiamy certyfikat ukończenia kursu masażu tkanek głębokich.

Uwaga ! Na program kursu składa się 6 dni zajęć praktycznych obejmujących 64 h dydaktyczne zajęć z instruktorem oraz 16 h dydaktycznych formy e-learningu. Przed każdym modułem uczestnicy otrzymują materiały wstępne, których znajomość obowiązuje na niniejszym szkoleniu.

Część teoretyczna

 • Definicja masażu tkanek głębokich i przedstawienie filozofii koncepcji
 • Zasady masażu tkanek głębokich
 • Rodzaj chwytów stosowanych w MTG i Kierunek ruchów
 • Narzędzia pracy w MTG
 • Ergonomia pracy terapeuty
 • Sposób myślenia zgodnie z koncepcją MTG i strategie pracy w MTG
 • Czytanie ciała i zasady strukturalnej pracy z ciałem
 • Plan pracy w serii spotkań terapeutycznych (Plan dla serii 10 i 6 spotkań)

Część praktyczna

 • Ocena wizualna ciała (bodyreading)
 • Badanie całego ciała (screening ciała)
 • Stawianie diagnozy
 • Diagnostyka naczyniowa, neurologiczna, diagnostyka różnicowa jamy brzusznej, testy kliniczne i ortopedyczne
 • Relacja struktur w taśmach mięśniowo-powięziowych i transmisja napięć w ich obrębie
 • Palpacja struktur poddawanych terapii
 • Struktury mięśniowo-powięziowe oraz aspekty terapeutyczne i diagnostyczne podejmowane podczas kursu:

1 MODUŁ

 • Terapia w obrębie taśm: tylnej, przedniej powierzchownej i głębokiej, bocznej, skośne
 • Testy funkcjonalne, naczyniowe i neurologiczne w obrębie odcinka szyjnego
 • Praca na strukturach anatomicznych:
 • Prostownik grzbietu
 • Prostowniki głowy i szyi
 • Mięśnie podpotyliczne
 • Czepiec ścięgnisty
 • Mięsień czworoboczny grzbietu
 • Dźwigacz łopatki
 • Mostkowo-obojczykowo-sutkowym
 • Żwacz, skroniowy, czołowy
 • Ocena wizualna i funkcjonalna klatki piersiowej
 • Mobilizacja mostka
 • Mobilizacje żeber
 • Mięsień piersiowy większy i mniejszy
 • mięśnie międzyżebrowe
 • Podobojczykowy
 • Badanie i diagnostyka różnicowa jamy brzusznej
 • Praca na strukturach anatomicznych:
 • Mięsień prosty, skośne brzucha, mięsień piramidowy
 • Mięśnie pochyłe
 • Przepona oddechowej
 • Mięsień biodrowy i lędźwiowy
 • Czworoboczny lędźwi
 • Gruszkowaty
 • Pośladkowy wielki
 • Tkanki w obszarze kości krzyżowej i ogonowej

2 MODUŁ

 • Ocena wizualna ciała
 • Praca w obrębie taśm: tylnej, przedniej, skośnej, bocznej, kończyn górnych
 • Praca na strukturach anatomicznych:
 • Więzadło krzyżowo-guzowe
 • Mięśnie kulszowo-goleniowe
 • Trójgłowy łydki
 • Ścięgno Achillesa
 • Guz piętowy
 • Rozcięgno podeszwowe
 • Czworogłowy uda
 • Więzadło pachwinowe
 • Rzepka i system powięziowy kolana
 • Piszczelowy przedni i powięź grzbietowa stopy
 • Pasmo biodrowo-piszczelowe i naprężacz powięzi szerokiej
 • Mobilizacja stawu biodrowego
 • Pośladkowy średni
 • Obszar okołokrętarzowy
 • Mięśnie strzałkowe
 • Mięśnie przywodziciele uda
 • Głębokie zginacze stawu skokowego
 • Diagnostyka rejonu łopatki, ocena wizualna, funkcjonalna i palpacyjna
 • Praca na strukturach anatomicznych
 • Mięsień równoległoboczny
 • Najszerszy grzbietu
 • Zębaty przedni
 • Mięśnie obłe
 • Mięsień nad- i podgrzebieniowy
 • Naramienny
 • Trójgłowy i dwugłowy ramienia
 • Mięśnie zginacze i prostowniki stawu nadgarstkowego
 • Mięśnie dłoni

Podczas szkolenia będziesz uczył się jak samodzielnie tworzyć plan pojedynczej sesji terapeutycznej oraz plan serii terapii w oparciu o badanie pacjenta i stawianie diagnozy. Nauka sposobu myślenia to priorytet przyświecający szkoleniu. Chcemy aby każdy absolwent potrafił sam tworzyć plan terapii, a nie postępował według gotowych planów. Utarte schematy skutkują pracą i terapią odtwórczą, a nie opartą na dogłębnej analizie każdego, indywidualnego przypadku pacjenta. Na szkoleniu omawiamy jednostki i dolegliwości z jakimi zgłaszają się pacjenci. Na naszym szkoleniu będziesz uczyć się konkretnego sposobu myślenia o ciele, terapii, o procesach jakie w nim zachodzą. Dzięki temu będziesz potrafił przełożyć poznane techniki na konkretny plan terapeutyczny, który pozwoli rozwiązać problemy kliniczne z jakimi spotkasz się w gabinecie. Pamiętaj że nie ma dwóch takich samych przypadków, a omawiane zagadnienia są przykładami w jaki sposób powinno się myśleć o terapii. Pamiętaj: to nie są gotowe schematy postępowania w danej jednostce.
Na kursie podejmiemy m.in. takie jednostki i dolegliwości jak:

 • Skoliozy
 • Dysbalans w ustawieniu miednicy (przodo- i tyłopochylenie)
 • Hiperlordoza szyjna i lędźwiowa, hiperkifoza piersiowa
 • Obniżenie przestrzeni międzykręgowych
 • Zaburzenia rytmu oddechowego
 • Zaburzenia ruchomości kręgosłupa
 • Bóle L-S, rwa kulszowa, pseudo-rwa, lumbago, ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa
 • Zespół mięśnia gruszkowatego
 • Bóle głowy
 • Zawroty głowy
 • Zaburzenia równowagi
 • Relacja potylica – kość krzyżowa
 • Dysbalans w ustawieniu głowy i obręczy barkowej
 • Bóle w obrębie obręczy barkowej
 • Bóle szyi i karku, kręcz karku
 • Klatka piersiowa wdechowa i wydechowa
 • Zespół skrzyżowania górnego
 • Protrakcyjne ustawienie głowy
 • Bóle stawu ramiennego, ograniczenia ruchomości w stawie
 • Zespół stożka rotatorów
 • Zespół górnego otworu klatki piersiowej,
 • Zaburzenia w ruchomości obojczyka
 • Problemy pseudo-narządowe, pseudo-kolki jamy brzusznej
 • Szumy uszne,
 • Bruksizm
 • Zaburzenie pracy stawu skroniowo-żuchwowego
 • Zespoły bólowe z promieniowaniem do kończyny górnej
 • Dysfunkcje przepony i jej wpływ na pozostałe struktury ciała
 • Relacje i wpływ struktur mięśniowych na dolegliwości trzewne
 • Pozorna nierówność kończyn dolnych
 • Bóle kości krzyżowej i ogonowej, stany po urazach kości ogonowej
 • Pseudocysta Bakera
 • Bóle w obrębie guza kulszowego

Nasze szkolenia skierowane są do osób już praktykujących lub kształcących się na kierunkach związanych z masażem lub fizjoterapią. Nie prowadzimy szkoleń dla osób nie związanych z masażem

***materiały video udostępniane są po ówczesnym podpisaniu umowy o ich nierozpowszechnianiu przez wszystkich uczestników szkolenia. Materiały video udostępniane są na nośnik uczestników. Należy przygotować na kurs nośnik USB lub dysk zewnętrzny.

Publikacje naukowe dotyczące masażu tkanek głębokich:

 • Uryzaj R., „Masaż tkanek głębokich. Koncepcja pracy z tkankami miękkimi.” Rehabilitacja w praktyce. Nr 4/2016, str. 63-67
 • Uryzaj R., Kuklińska A., Cabak A., Wpływ masażu tkanek głębokich na obniżenie napięcie struktur taśmy powierzchownej tylnej. Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © MEDSPORTPRESS, 2016; 3(4); Vol. 32, 157-163
 • Uryzaj R., Mięsień lędźwiowy. Znaczenie strukturalne i funkcjonalne. Rehabilitacja w praktyce nr 2/2017.
 • Uryzaj R. Kowacka B., Kuklińska A., Pyka P., Ocena wybranych parametrów biomechanicznych stopy u piłkarzy nożnych po masażu tkanek głębokich mięśnia trójgłowego łydki. Rehabilitacja w praktyce. Nr 6/2017
 • Uryzaj R., Kuklińska A., Cabak A., Kowacka B., Wpływ masażu tkanek głębokich okolic mięśnia czołowego oraz czepca ścięgnistego na elastyczność taśmy powierzchownej tylnej. Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © MEDSPORTPRESS, 2018; 34 (1): 35-39