Kręgosłup. Diagnostyka i terapia. | Styczeń | Poznań

⭕️ Termin: 19-21 stycznia 2024 r.
⭕️ Koszt: 1200 zł (dla absolwentów MTG Integracja koszt wynosi 1000 zł)
⏱ Czas trwania: 32 h dydaktyczne
⭕️ Prowadzenie: osteopata, fizjoterapeuta Rafał Uryzaj
⭕️ Informacje: szkolenia@szkoleniauryzaj.pl
⭕️ Szkolenie skierowane do: fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy, terapeutów manualnych

1 200,00 

11 w magazynie

NA TYM KURSIE NAUCZYSZ SIĘ:

 • Istotnych relacji klinicznych kręgosłupa z innymi obszarami ciała.
 • Rozpoznawać czerwone flagi i przeciwskazania do terapii.
 • Badać każdy odcinek kręgosłupa.
 • Nazywać dysfunkcje kręgosłupa na podstawie badania.
 • Stosować techniki mobilizacji dla każdego odcinka kręgosłupa.
 • Stosować techniki energii mięśniowej dla każdego odcinka kręgosłupa w zależności od danej dysfunkcji.
 • Pracować bezpiecznie z każdym odcinkiem kręgosłupa.
 • Stosować terapię w przypadku stanów ostrych kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. 


Program szczegółowy szkolenia:

MIEDNICA
Część teoretyczna

 • Choroby i dolegliwości kompleksu miedniczego.
 • Kliniczne aspekty terapii miednicy.
 • Relacje naczyniowe, neurologiczne, mechaniczne rejonu miednicy.
 • Relacje trzewne miednicy.
 • Czerwone flagi.

Część praktyczna

 • Badanie ortopedyczne miednicy.
 • Badanie stawów krzyżowo-biodrowych.
 • Badanie talerzy biodrowych (rotacja przednia-tylna, upslip/downslip, outflare/downflare.
 • Badanie spojenia łonowego.
 • Badanie kości krzyżowej.
 • Terapia dla kości krzyżowej w nutacji
 • Terapia dla kości krzyżowej w kontrnutacji
 • Terapia dla kości krzyżowej w rotacji lewej/prawej
 • Terapia dla talerzy biodrowych ustawionych w rotacji przedniej
 • Terapia dla talerzy biodrowych ustawionych w rotacji tylnej
 • Terapia dla talerzy biodrowych ustawionych w otwarciu/zamnięciu (outflare/inflare).
 • Terapia dla talerzy biodrowych w pozycji górnej/dolnej (upslip/downslip).
 • Terapia dla spojenia łonowego przesunięciu górnym.
 • Terapia dla spojenia łonowego przesunięciu dolnym.
 • Terapia dla zablokowanego spojenia łonowego.
 • Terapia dla stawów krzyżowo-biodrowych.
 • Balansowanie kości krzyżowej.

 KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY
Część teoretyczna

 • Choroby i dolegliwości odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
 • Kliniczne aspekty terapii kręgosłupa lędźwiowego.
 • Relacje naczyniowe, neurologiczne, mechaniczne kręgosłupa lędźwiowego
 • Relacje trzewne kręgosłupa lędźwiowego.
 • Czerwone flagi

Część praktyczna

 • Badanie neurologiczne odcinka lędźwiowego.
 • Badanie segmentów kręgosłupa lędźwiowego w siadzie.
 • Badanie segmentów kręgosłupa lędźwiowego w leżeniu bokiem.
 • Badanie segmentów kręgosłupa lędźwiowego w leżeniu przodem.
 • Techniki mobilizacji zablokowanych segmentów kręgosłupa lędźwiowego.
 • Terapia kręgosłupa w zależności od określonej dysfunkcji na podstawie badania.
 • Terapia „manipulacji bez manipulacji”.
 • Techniki MET dla zablokowanych segmentów lędźwiowych.
 • Technika manipulacji odcinka lędźwiowego.

KRĘGOSŁUP PIERSIOWY, ŻEBRA.
Część teoretyczna

 • Choroby i dolegliwości kompleksu piersiowego.
 • Kliniczne aspekty terapii odcinka piersiowego i żeber.
 • Relacje naczyniowe, neurologiczne, mechaniczne rejonu odcinka piersiowego.
 • Relacje trzewne odcinka piersiowego.
 • Czerwone flagi.

Część praktyczna

 • Badanie neurologiczne kręgosłupa piersiowego.
 • Badanie ortopedyczne kręgosłupa piersiowego.
 • Badania kręgosłupa piersiowego.
 • Badanie żeber.
 • Badanie mostka.
 • Techniki mobilizacji zablokowanych segmentów kręgosłupa piersiowego.
 • Terapia segmentów kręgosłupa piersiowego w zależności od dysfunkcji na podstawie badania.
 • Terapia żeber II-X ustawionych wdechowo lub wydechowo.
 • Terapia żeber XI i XII.
 • Terapia I żebra.
 • Terapia mostka.

 

KRĘGOSŁUP SZYJNY
Część teoretyczna

 • Choroby i dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • Kliniczne aspekty terapii kręgosłupa szyjnego.
 • Relacje naczyniowe, neurologiczne, mechaniczne kręgosłupa szyjnego.
 • Relacje trzewne kręgosłupa szyjnego.
 • Czerwone flagi.

Część praktyczna

 • Badanie neurologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • Testy bezpieczeństwa.
 • Badanie przejścia szczytowo-potylicznego C0-C1.
 • Badania segmentów C1-C7.
 • Techniki mobilizacji zablokowanych segmentów szyjnych.
 • Terapia C0-C1 w dysfunkcji zgięciowej.
 • Terapia C0-C1 w dysfunkcji wyprostnej.
 • Terapia C1-C7 w zależności od dysfunkcji na podstawie badania.

Postępowanie w stanach ostrych odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego kręgosłupa.

 • Czerwone flag.i
 • Testy bezpieczeństwa.
 • Badanie neurologiczne.
 • Testy inhibicji.
 • Terapia w stanie ostrym.